WYCIECZKA OBJAZDOWA PO BUŁGARSKICH MONASTYRACH

Sofia – Riłski Monastyr – Płowdiw – Baczkowski Monastyr – Kilifarewski Monastyr – Drijanowski Monastyr – Trojanski Monastyr – Iwanowski Monastyr – Jeździec z Madary – Aładża Monastyr – Nesebyr

DZIEŃ 1

 • Przyjazd do Bułgarii

 • Piesza wycieczka po centrum Sofii – zwiedzimy: Cerkiew św. Aleksandra Newskiego – największa prawosławna świątynia w Bułgarii oraz
  najbardziej imponujący budynek w Sofii. Świątynia św. Sofii gdzie znajduje się podziemne Muzeum Historyczne, Pomnik Ivana Vazova, Cerkiew Nikolaja
  Cudotwórcy – Cerkiew Rosyjska, Zgromadzenie Narodowe, Pomnik Cara Wyzwoliciela (Aleksandra II), Punkt Informacyjny, Sofijski Uniwersytet im. św.
  Klimenta Ochrydzkiego, Biblioteka Narodowa im. św. Cyryla i Metodego wraz z pomnikiem twórców głagolicy, która była pierwotnym alfabetem języka
  staro-cerkiewno-słowiańskiego, który miał być językiem liturgicznym Słowian, a w swojej późniejszej fazie rozwojowej, jako język
  cerkiewnosłowiański na wiele wieków pozostał językiem literackim wykształconych warstw w kręgu religii prawosławnej. Narodowa Galeria Sztuki
  Zagranicznej i Pomnik Lewskiego.

 • Czas wolny. Kolacja w hotelu. Nocleg

DZIEŃ 2

 • Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu.

 • Wyjazd do Riłskiego Monastyru. Przyjazd koło godz. 10:00. Zwiedzanie Riłskiego Monastyru pod wezwaniem św. Iwana Ryłskiego. Тo największy i
  najbardziej znany klasztor znajdujący się na terenie Bułgarii. Położony jest na wysokości 1147 m. n.p.m. – u podnóża gór Riła.

  W Ryłskim Monastyrze znajduje się jedna z najstarszych cudownych ikon na świecie, pochodzi z XII wieku i zawiera 32 relikwie świętych, zebrane
  jeszcze w I wieku n.e, w tym: Święty Szczepan, Święta Maria, Magdalena, Święty Konstantyn I Wielki, Święty Mateusz Ewangelista, Święty Andrzej
  Apostoł, Święty Łazarz z Betanii. Dziś klasztor Ryłski to przede wszystkim pomnik kultury wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 • Na życzenie obiad: suchy prowiant lub restauracja.

 • Wyjazd do Plovdiv. Piesza wycieczka po Starym Mieście gdzie zobaczymy oryginalne starodawne domki, a ich autentyczny wygląd został zachowany
  do dziś. Zwiedzanie: Odeon, Dżumaja Dżamija, Okrągły Park, Cerkiew św. Bogurodzicy, Budynek Akademii Muzyki i Tańca, Antyczny teatr – rzymski
  amfiteatr, Cerkiew św. Konstantyna i Eleny, Bałabanowata Kyszta, Muzeum Etnograficzne, wspinaczka na jedno ze wzgórz Nebet Tepe skąd roztacza się
  piękny panoramiczny widok na całe miasto. Zwiedzanie cerkwi „Święta Marina” – Metropolitalna świątynia diecezji w Plovdiv.

  Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg

DZIEŃ 3

 • Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu.

 • Wyjazd do Baczkowskiego Monastyru: Baczkowski klasztor „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” – Założony został w 1083 roku przez Gruzina
  Grigorii Bakuriani, który przekazał fundusze na budowę klasztoru. Przez długi czas klasztor był gruziński. Uważa się, że po wzięciu Bułgarii w
  niewolę przez Imperium Osmańskie (koniec XIV wieku) w Baczkowskim Klasztorze został złapany i wysłany do niewoli ostatni patriarcha – Ewtimij. W
  1604 roku zostaje zbudowany kościół katolicki imienia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która jest trzynawowa, z jedną apsydą, przedsionkiem
  i kopułą. W niej zachowała się ikona „Świętej Bogurodzicy” ze srebrną obudową z 1311 roku, jest ona uważana za cudowną – uzdrawiającą.

  W klasztorze możemy zobaczyć ikony, srebrne okucia Ewangelii i inne dzieła sztuki, datowane na XVI – XIX wiek. W kościele katolickim zostali
  pochowani: bułgarski egzarcha (inaczej biskup) Stefan I (1878 – 1957) i bułgarski patriarcha Kiril (1901 – 1971).

 • Wyjazd do miasta Szipka. Około 12:30 zwiedzanie świątyni-pomniku „Narodzenia Chrystusa”, znanego jako Szipczenski Monastyr. Klasztor jest
  pracującym monastyrem męskim i jest częścią parku-muzeum „Szipka – Buzlużda”. Cerkiew jest trzynawowa zbudowana na planie krzyża. Na ścianach
  klasztoru i w galerii na zewnątrz znajdują się 34 marmurowe płyty z imionami poległych żołnierzy i ochotników w wojnie Rosyjsko-Tureckiej z 1877-78
  roku. Cerkiew posiada 53 metrową wieżę zegarową, znajduje się w niej 17 dzwonów z których najcięższy waży 1643 kg.

  Wyjazd do Drianowskiego Monastyru.

 • Na życzenie: suchy prowiant lub obiad w restauracji na szczycie Szipka.

 • Wyjazd do Drianowskiego Monastyru św. Archanioła Michała Monaster został założony na przełomie XII/XIII w., jednak wtedy znajdował się w
  odległości ok. 2 km od dzisiejszego kompleksu. W XIV w. był on jednym z największych i najważniejszych centrów hezychastycznych (wyznawcy uważali,
  że Boga można odnaleźć jedynie poprzez intensywną modlitwę i kontemplację). Pod koniec wieku, w okresie panowania Imperium Osmańskiego został
  zniszczony przez Turków. Później kilka razy jeszcze był niszczony i palony. Historia klasztoru jest silnie związana z walkami narodowowyzwoleńczymi
  narodu bułgarskiego. W monasterze mieściła się główna kwatera Bułgarskiego Centralnego Komitetu Rewolucyjnego. Często przebywał tutaj Wasil Lewski,
  rewolucjonista i przywódca walk.

 • Wyjazd do Weliko Tyrnowo, około 17:00 przyjazd do dawnej stolicy Bułgarii. Krótka piesza wycieczka po Samowodskim bazarze i oglądanie
  architektoniczno-muzealnego rezerwatu „Carewec”– symbol miasta. Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja w hotelu. Nocleg

DZIEŃ 4

 • Śniadanie w hotelu

 • Wyjazd do Kilifarewskijego Monastyru „Narodzenia Bogurodzicy”. Założony w 1348 roku przez wybitnego bułgarskiego hazychazma Teodosij
  Tyrnowski. Jest on działającym klasztorem, w którym żyją zakonnice. Tutaj zostały napisane i przetłumaczone różne księgi liturgiczne, biografie,
  kazania i świeckie kroniki. Klasztor stał się centrum szkoły literackiej, która w 1360 roku miała ponad 460 uczniów – tu uczyli się patriarcha
  Ewtimij, Romil Widinski i przyszły Metropolita Kijowa i Moskwy Cyprian. Kilifarewski Klasztor posiada kilka cennych ikon, w tym znaną ikonę Iwana
  Ryłskiego z jego biografią.

 • Wyjazd do Ruse. Po drodze zwiedzanie Preobrażenskiego Monastyru – największego klasztoru w powiecie Wielkiego Tyrnowa. Uważa się, że został
  wybudowany w czasie Drugiego Państwa Bułgarskiego około 1360 roku. Zewnętrzne i wewnętrzne ściany są ozdobione freskami, które namalował wielki
  bułgarski artysta Zaharij Zograf z Samokow. Klasztor obecnie jest otwarty i pracuje.

 • Wyjazd, na życzenie: suchy prowiant lub obiad w restauracji po drodze.

 • Po drodze zwiedzanie cerkwi Iwanowskie Skały – jest to skalny klasztor „św. Michała Archanioła”, zbudowany w latach 20. XIII wieku.
  Dzięki mnichowi Joachimowi. Zespół klasztorny łączy w sobie kilka skalnych pomieszczeń. W sześciu świątyniach są zachowane freski i “ścianopisy”,
  które pokazują specyfikę bułgarskiej sztuki kościelnej. Freski w kościele są znane na całym świecie i zostały umieszczone na liście światowego
  dziedzictwa kulturowego.

 • Wyjazd do Ruse. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. Kolacja w hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 5

 • Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu.

 • Wyjazd do Narodowego Rezerwatu Historyczno-Archeologicznego „Madara”. Około 10:30 przyjazd i zwiedzanie najważniejszego zabytku w rezerwacie
  – skalna płaskorzeźba przedstawia naturalnego wzrostu konnika z włócznią

  U stup konia można zobaczyć powalonego lwa, a za jeźdźcem przedstawiony jest jego pies myśliwski. Według jednej legendy łaciński król polował na
  płaskowyżu lecz spadł z klifu i zmarł. Jego bliscy chcąc go uwiecznić zlecili jednemu mistrzowi aby wyrył jego wizerunek w skale. Jest to jedyna taka
  skalna płaskorzeźba w Europie. W 1979 roku został włączony na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako zabytek o znaczeniu światowym.

  Zwiedzanie działającej skalnej kaplicy „św. Pantelejmona”


 • Wyjazd do Warny. Jeśli pozwoli nam na to czas zatrzymamy się na zwiedzanie „Pobitych Kamieni” (Reprezentują kamienne kolumny o różnej
  wysokości – od 5 do 7 m, grubości – od 0,3 do 3 metrów. Wyglądają jak wbite w piasek i stąd ich nazwa. Jest to znane jeszcze z czasów średniowiecza
  miejsce sakralne).

 • Zwiedzanie Aładża Monastyru – najbardziej znaczący skalny klasztor w Bułgarii.

 • 16:00 Wyjazd do Warny. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. Kolacja w hotelu. Nocleg

DZIEŃ 6

 • Śniadanie w hotelu

 • Wyjazd do Nesebyru. Około 11:00 przyjazd i zwiedzanie Starego Miasta – średniowieczne miasteczko wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
  UNESCO. Wycieczka po mieście, zwiedzanie średniowiecznych cerkwi i obwarowań. Czas wolny

 • Na życzenie: suchy prowiant lub obiad w restauracji Flagman

 • Jeśli wystarczy nam czasu pojedziemy do morskiego kurortu Pomorie aby zwiedzić męski klasztor „Świętego Jerzego” gdzie zachowana jest jego
  kamienna rzeźba – jest to działający klasztor męski, uznany za pomnik architektury Bułgarskiego Odrodzenia. Miejsce na którym stoi klasztor było
  trackim sanktuarium, co sugeruje kamienny relief z wizerunkiem trackiego konnika. W czasie panowania Bizancjum na tych ziemiach wznosił się tu
  chrześcijański klasztor. Obecna cerkiew klasztoru została wybudowana w 1856 roku z funduszy miejscowej ludności. Położenie klasztoru jest
  wyjątkowe, na ogół bowiem bułgarskie monastyry sytuowano w górskich okolicach, zapewniających mnichom większe bezpieczeństwo.

 • Wyjazd do Warny. Kolacja w hotelu. Nocleg

DZIEŃ 7

 • Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu

 • Piesza wycieczka w centrum Warny: Muzeum Archeologiczne, Katedra „Wniebowzięcia Marii Panny”, Cerkiew św. Anastaza, rzymskie łaźnie, Narodowe
  Muzeum Morskie, Park-Muzeum Władysława Warneńczyka, krótki spacer po morskim ogrodzie.

 • Wyjazd do Polski

Cena zawiera:

1 Nocleg ze śniadaniem i kolacjom w hotelu 2/3* w Sofii;
1 Nocleg ze śniadaniem i kolacjom w hotelu 2/3* w Plovdiv;
1 Nocleg ze śniadaniem i kolacjom w hotelu 2/3* w Weliko Tyrnowo;
1 Nocleg ze śniadaniem i kolacjom w hotelu 2/3* w Ruse;
2 Nocleg ze śniadaniem i kolacjom w hotelu 2/3* w Warna;
Polskojęzyczny przedstawiciel firmy Vistalis podczas pobytu;
Zwiedzanie klasztorów wypisanych w programie z włączonym wykładem o nich i usługą przewodnika (Monastyr: Riłski, Drianowski, Kilifarewski, Preobrażenski, Iwanowski, Aładża, Św. Jerzego, Baczkowski, Szipczenski)
Piesza wycieczka po Sofii z przewodnikiem;
Piesza wycieczka po Wielkim Tyrnowie z przewodnikiem;
Oglądanie Jeźdźca z Madary i zwiedzanie klasztorów skalnych z przewodnikiem;
Piesza wycieczka po Nesebyrze z przewodnikiem;
Piesza wycieczka po Pomorie z przewodnikiem;
Piesza wycieczka po Szipka z przewodnikiem;

Cena nie zawiera:

Obiadów (dwie opcje do wyboru)
1. w restauracji, cena za 1 obiad to 9 euro od osoby
2. suchy prowiant z hotelu, cena za 1 prowiant to 5 euro od osoby (zawiera kolorowe kanapki, wodę mineralną, owoc lub deser)
Biletu wstępu do Pobitych Kamieni, cena 2 euro od osoby;
Wydatków osobistych;

Informacja o aktualnej cenie: 00359899000081 lub info@vistalis.pl